Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Do tradycji w seminarium częstochowskim należy organizowanie w okresie ferii zimowych rekolekcji dla młodzieży męskiej. Obecnie mamy za sobą rekolekcje przeprowadzone dla chłopców mieszkających w województwie śląskim. Odbywały się one od 14 do 16 stycznia b.r. Ze strony seminarium za ich przeprowadzenie odpowiedzialni byli: prefekt alumnów ks. Jacek Zieliński oraz ojciec duchowny ks. Bernard Kozłowski. Swoją pomocą służyli również alumni, dbając, aby młodzież w spokoju mogła zastanowić się nad swoim życiem oraz życiowym powołaniem. Tematem rekolekcji było rozeznanie duchowe, czyli poznawanie na modlitwie sposobu, w jaki każdy powinien zmienić własne życie, aby być szczęśliwy.
    W poniedziałkowe przedpołudnie do seminarium przyjechało 54 chłopców z Częstochowy, Cielętnik, Garnka, Kalei, Kłobucka, Kłomnic, Konopisk, Popowa, Poraja, Poręby, Strzelec Wielkich, Truskolas, Zajączek, Złotego Potoku, Żarek Miasta oraz parafii p.w. św. Brata Alberta w Jastrzębiu Zdroju (archidiecezja katowicka).
    Uczestnicy rekolekcji oprócz konferencji i nabożeństw poznawali, czym jest seminarium duchowne oraz jak wygląda przygotowanie do przyjęcia sakramentu święceń. Zapoznali się z budynkiem seminarium i jego historią, byli na Jasnej Górze i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Niespodzianką było spotkanie z bp. Antonim Długoszem, który nie tylko opowiedział o swoim życiu i odpowiadał na zadane pytania, ale śpiewał i tańczył z uczestnikami przy piosenkach z nagranej przez niego płyty.
    Zakończeniem rekolekcji była msza św. sprawowana przez abp. Stanisława Nowaka. W homilii nawiązującej do powołania młodego Samuela, który miał bardzo bliską relację z Bogiem, celebrans mówił: "Między Bogiem a wami coś się dzieje, bo byście tutaj nie przyszli. Ja widzę po tych rekolekcjach, że jesteście przyjaciółmi Boga. Inaczej byście tu nie przyszli. Pilnujcie tego klimatu ucznia Chrystusa - to jest moje przesłanie". Po mszy św. uczestnicy spożyli śniadanie wraz z ks. arcybiskupem, który rozmawiał z każdym uczestnikiem i wręczał mu upominek - księgę Ewangelii, aby ją czytał, rozważał i według niej żył.
    Uczestnicy rekolekcji wielokrotnie powtarzali, że rekolekcje bardzo pomogły im w przybliżeniu się do Boga i rozpoznania swego powołania. Ten czas pozwolił im zdystansować się od świata i poczuć moc Ducha św., który ożywia nasze wnętrza.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników z arcybiskupem Stanisławem Nowakiem.