Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Do tradycji w seminarium częstochowskim należy organizowanie w okresie ferii zimowych rekolekcji dla młodzieży męskiej. Obecnie mamy za sobą rekolekcje przeprowadzone dla chłopców mieszkających w województwie śląskim. Odbywały się one od 14 do 16 stycznia b.r. Ze strony seminarium za ich przeprowadzenie odpowiedzialni byli: prefekt alumnów ks. Jacek Zieliński oraz ojciec duchowny ks. Bernard Kozłowski. Swoją pomocą służyli również alumni, dbając, aby młodzież w spokoju mogła zastanowić się nad swoim życiem oraz życiowym powołaniem. Tematem rekolekcji było rozeznanie duchowe, czyli poznawanie na modlitwie sposobu, w jaki każdy powinien zmienić własne życie, aby być szczęśliwy.
    W poniedziałkowe przedpołudnie do seminarium przyjechało 54 chłopców z Częstochowy, Cielętnik, Garnka, Kalei, Kłobucka, Kłomnic, Konopisk, Popowa, Poraja, Poręby, Strzelec Wielkich, Truskolas, Zajączek, Złotego Potoku, Żarek Miasta oraz parafii p.w. św. Brata Alberta w Jastrzębiu Zdroju (archidiecezja katowicka).
    Uczestnicy rekolekcji oprócz konferencji i nabożeństw poznawali, czym jest seminarium duchowne oraz jak wygląda przygotowanie do przyjęcia sakramentu święceń. Zapoznali się z budynkiem seminarium i jego historią, byli na Jasnej Górze i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Niespodzianką było spotkanie z bp. Antonim Długoszem, który nie tylko opowiedział o swoim życiu i odpowiadał na zadane pytania, ale śpiewał i tańczył z uczestnikami przy piosenkach z nagranej przez niego płyty.
    Zakończeniem rekolekcji była msza św. sprawowana przez abp. Stanisława Nowaka. W homilii nawiązującej do powołania młodego Samuela, który miał bardzo bliską relację z Bogiem, celebrans mówił: "Między Bogiem a wami coś się dzieje, bo byście tutaj nie przyszli. Ja widzę po tych rekolekcjach, że jesteście przyjaciółmi Boga. Inaczej byście tu nie przyszli. Pilnujcie tego klimatu ucznia Chrystusa - to jest moje przesłanie". Po mszy św. uczestnicy spożyli śniadanie wraz z ks. arcybiskupem, który rozmawiał z każdym uczestnikiem i wręczał mu upominek - księgę Ewangelii, aby ją czytał, rozważał i według niej żył.
    Uczestnicy rekolekcji wielokrotnie powtarzali, że rekolekcje bardzo pomogły im w przybliżeniu się do Boga i rozpoznania swego powołania. Ten czas pozwolił im zdystansować się od świata i poczuć moc Ducha św., który ożywia nasze wnętrza.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników z arcybiskupem Stanisławem Nowakiem.