Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Od wielu już lat dni od 18. do 25. stycznia są na świecie obchodzone jako Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie, by prosić Boga o pojednanie i pokój pomiędzy wyznawcami Chrystusa. Spotkania takie służą niewątpliwie także wzajemnemu poznaniu i ubogaceniu się swoimi tradycjami i swoim przeżywaniem wiary. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej włączyło się również aktywnie w tę prośbę chrześcijańskiego świata, przez modlitwę wspólnotową i Msze św. sprawowane w naszej kaplicy. Przedstawiciele IV. i V. roku uczestniczyli ponadto w Ekumenicznym Nabożeństwie Słowa Bożego z udziałem reprezentantów różnych Kościołów i wspólnot wyznaniowych, które odbyło się w niedzielę, 20. stycznia, w kościele pw. Św. Floriana w Częstochowie.
    Cała wspólnota seminaryjna wzięła udział w uroczystej Mszy św. o jedność chrześcijan, sprawowanej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego dr. Stanisława Nowaka w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie w dniu święta Nawrócenia świętego Pawła – 25. stycznia. Eucharystię koncelebrowali m.in. ks. infułat dr Marian Mikołajczyk – rektor kościoła, rektor seminarium ks. dr Włodzimierz Kowalik, ks. dr Sławomir Zieliński – referent ds. ekumenizmu Kurii Metropolitarnej, ks. dr Jarosław Grabowski – wykładowca ekumenizmu w naszym seminarium. W tej modlitwie uczestniczyli również zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich z Częstochowy i okolic: bp Jerzy Szotmiller – administrator diecezji krakowsko – częstochowskiej Kościoła polsko – katolickiego i proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Częstochowie, ks. kan. Mirosław Drabiuk – proboszcz prawosławnej parafii pw. Cudotwórczej Ikony Częstochowskiej Matki Bożej w Częstochowie, ks. Tadeusz M. Ładysław Ratajczyk – proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Gniazdowie – Kościół starokatolicki mariawitów, ks. dr Marcin Hintz - proboszcz ewangelicko – augsburskiej parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. Goście odczytali wezwania modlitwy wiernych, w której wspólnie, mimo dzielących nas różnic, wołaliśmy do naszego wspólnego Boga, prosząc o jedność i pokój.


Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.