Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Dnia 24. stycznia, alumni wszystkich roczników zakończyli zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze bieżącego roku akademickiego. Opustoszały na krótko sale wykładowe, w których jeszcze kilka dni temu odbywały się wykłady, lektoraty i ćwiczenia. Rozpoczęła się zimowa sesja egzaminacyjna. Klerycy mają teraz okazję, by wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas minionego półrocza. Bracia z roku VI - rozpoczęli również przygotowania do egzaminu magisterskiego.