Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W Kościele katolickim św. Tomasz z Akwinu – Doktor Kościoła, zwany Doktorem Anielskim – jest czczony jako patron teologów i filozofów oraz wszystkich studiujących te dyscypliny. Wspólnota seminaryjna, która szczególnie zajmuje się zgłębianiem świętych nauk, obchodzi ten dzień nadzwyczaj uroczyście. W liturgiczne wspomnienie Akwinaty – 28. stycznia – zgromadziliśmy się, wraz z arcybiskupem metropolitą częstochowskim Stanisławem Nowakiem oraz księżmi przełożonymi i profesorami, w seminaryjnej auli św. Jadwigi Królowej, by wysłuchać tradycyjnego wykładu nawiązującego do dziedzictwa Patrona Dnia. W tym roku referat pt. ”Wpływ Potępienia Paryskiego z 1277 r. na rozwój nauki średniowiecznej” wygłosił ks. dr Jacek Marciniec, który w bieżącym roku rozpoczął pracę w naszym Seminarium, jako wykładowca filozofii przyrody i ogólnej metodologii nauk. Po wykładzie zebraliśmy się na liturgicznej części uroczystości w kościele seminaryjnym. Podczas Mszy św. polecaliśmy Bogu przez wstawiennictwo św. Tomasza z Akwinu nasze Seminarium, profesorów, zmarłych wykładowców i nas – studiujących teologię i filozofię, prosząc o potrzebne nam łaski oraz o to, byśmy dzięki  mądrości, którą zdobywamy, jeszcze bardziej zbliżali się do Pana.

Wykład ks. dr. Jacka Marcińca - wykładowcy filozofii przyrody i ogólnej metodologii nauk w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Ks. arcybiskup, ks. rektor, księża profesorowie i przełożeni oraz alumni zgromadzeni
na wykładzie w auli św. Jadwigi Królowej WSD w Częstochowie.

Słowo ks. arcybiskupa metropolity częstochowskiego dr. Stanisława Nowaka
na zakończenie wykładu.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka.