Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W Kościele katolickim św. Tomasz z Akwinu – Doktor Kościoła, zwany Doktorem Anielskim – jest czczony jako patron teologów i filozofów oraz wszystkich studiujących te dyscypliny. Wspólnota seminaryjna, która szczególnie zajmuje się zgłębianiem świętych nauk, obchodzi ten dzień nadzwyczaj uroczyście. W liturgiczne wspomnienie Akwinaty – 28. stycznia – zgromadziliśmy się, wraz z arcybiskupem metropolitą częstochowskim Stanisławem Nowakiem oraz księżmi przełożonymi i profesorami, w seminaryjnej auli św. Jadwigi Królowej, by wysłuchać tradycyjnego wykładu nawiązującego do dziedzictwa Patrona Dnia. W tym roku referat pt. ”Wpływ Potępienia Paryskiego z 1277 r. na rozwój nauki średniowiecznej” wygłosił ks. dr Jacek Marciniec, który w bieżącym roku rozpoczął pracę w naszym Seminarium, jako wykładowca filozofii przyrody i ogólnej metodologii nauk. Po wykładzie zebraliśmy się na liturgicznej części uroczystości w kościele seminaryjnym. Podczas Mszy św. polecaliśmy Bogu przez wstawiennictwo św. Tomasza z Akwinu nasze Seminarium, profesorów, zmarłych wykładowców i nas – studiujących teologię i filozofię, prosząc o potrzebne nam łaski oraz o to, byśmy dzięki  mądrości, którą zdobywamy, jeszcze bardziej zbliżali się do Pana.

Wykład ks. dr. Jacka Marcińca - wykładowcy filozofii przyrody i ogólnej metodologii nauk w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Ks. arcybiskup, ks. rektor, księża profesorowie i przełożeni oraz alumni zgromadzeni
na wykładzie w auli św. Jadwigi Królowej WSD w Częstochowie.

Słowo ks. arcybiskupa metropolity częstochowskiego dr. Stanisława Nowaka
na zakończenie wykładu.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka.