Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Dnia 2. lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego, w tradycji zwane również Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Wspominamy wówczas w liturgii wydarzenie opisane w Ewangelii wg św. Łukasza, gdy Maryja i Józef przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni jerozolimskiej, by zgodnie z prawem Mojżeszowym ofiarować Je Bogu. Od wieków w tym dniu w kościołach poświęca się świece, zwane gromnicą. Jest ona znakiem Jezusa Chrystusa, znakiem trwania przy Chrystusie, znakiem wiary, nadziei, a zapalona oznacza czuwanie. Nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w uroczystej Mszy św. sprawowanej tego dnia w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli również przedstawiciele elektryków, elektroników i energetyków, czyli tych zawodów, które niosą ludziom światło fizyczne. Corocznie przybywają oni do katedry na ten dzień, będący ich patronalnym świętem.


Poświęcenie gromnic przez arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.