Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Dnia 2. lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego, w tradycji zwane również Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Wspominamy wówczas w liturgii wydarzenie opisane w Ewangelii wg św. Łukasza, gdy Maryja i Józef przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni jerozolimskiej, by zgodnie z prawem Mojżeszowym ofiarować Je Bogu. Od wieków w tym dniu w kościołach poświęca się świece, zwane gromnicą. Jest ona znakiem Jezusa Chrystusa, znakiem trwania przy Chrystusie, znakiem wiary, nadziei, a zapalona oznacza czuwanie. Nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w uroczystej Mszy św. sprawowanej tego dnia w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli również przedstawiciele elektryków, elektroników i energetyków, czyli tych zawodów, które niosą ludziom światło fizyczne. Corocznie przybywają oni do katedry na ten dzień, będący ich patronalnym świętem.


Poświęcenie gromnic przez arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.