Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    W piątek, 18. stycznia, mieliśmy okazję do spotkania z niezwykłym gościem. Nasze seminarium odwiedził pan Jan Budziaszek – perkusista, od 1965 r. związany z zespołem „Skaldowie”. Grał w „Kwartecie” Tomasza Stańki. W 1980 r. występował w „Extra Ball„ Jarosława Śmietany, później współpracował także z Marylą Rodowicz i grupą „Pod Budą”, także z „New Life M”. Pan Budziaszek jest ponadto świeckim rekolekcjonistą. Podróżuje po kraju i po świecie głosząc konferencje w przeróżnych miejscach: parafiach, domach opieki, więzieniach. Jest autorem kilkunastu książek o tematyce religijnej. Nasz Gość przybliżył nam nieco historię swojego życia i rolę, jaką odegrał w niej Bóg. W czasie spotkania mieliśmy również okazję do zadania pytań panu Janowi, który podzielił się z nami m.in. świadectwem o tym, jak ważna jest dla niego modlitwa różańcowa i pobożność maryjna. Po zakończeniu naszego spotkania wspólną modlitwą różańcową i Apelem Jasnogórskim była okazja do chwili osobistej rozmowy z Gościem, nabycia jego płyt i książek z dedykacją i autografem autora.

Przygotowanie do konferencji.

Pan Jan Budziaszek podczas głoszonej konferencji.

Chwila na autograf.