Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    W piątek, 18. stycznia, mieliśmy okazję do spotkania z niezwykłym gościem. Nasze seminarium odwiedził pan Jan Budziaszek – perkusista, od 1965 r. związany z zespołem „Skaldowie”. Grał w „Kwartecie” Tomasza Stańki. W 1980 r. występował w „Extra Ball„ Jarosława Śmietany, później współpracował także z Marylą Rodowicz i grupą „Pod Budą”, także z „New Life M”. Pan Budziaszek jest ponadto świeckim rekolekcjonistą. Podróżuje po kraju i po świecie głosząc konferencje w przeróżnych miejscach: parafiach, domach opieki, więzieniach. Jest autorem kilkunastu książek o tematyce religijnej. Nasz Gość przybliżył nam nieco historię swojego życia i rolę, jaką odegrał w niej Bóg. W czasie spotkania mieliśmy również okazję do zadania pytań panu Janowi, który podzielił się z nami m.in. świadectwem o tym, jak ważna jest dla niego modlitwa różańcowa i pobożność maryjna. Po zakończeniu naszego spotkania wspólną modlitwą różańcową i Apelem Jasnogórskim była okazja do chwili osobistej rozmowy z Gościem, nabycia jego płyt i książek z dedykacją i autografem autora.

Przygotowanie do konferencji.

Pan Jan Budziaszek podczas głoszonej konferencji.

Chwila na autograf.