Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele Wielki Post. Czterdzieści dni tego okresu liturgicznego jest pamiątką czasu spędzonego przez Jezusa na pustyni i przygotowuje nas do głębszego i owocnego przeżywania Misterium Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Wierni przyjmują tego dnia posypanie głów popiołem, które jest znakiem pokuty i umartwienia. Nasza seminaryjna wspólnota uczestniczyła tego dnia w wieczornej Mszy św., sprawowanej w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Dla nas ta Eucharystia miała wymiar szczególny, ponieważ była poniekąd wpisana w zadumę i skupienie rozpoczętych już we wtorkowy wieczór naszych rekolekcji wielkopostnych.


Arcybiskup posypuje głowy alumnów popiołem.

Msza św. sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.