Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele Wielki Post. Czterdzieści dni tego okresu liturgicznego jest pamiątką czasu spędzonego przez Jezusa na pustyni i przygotowuje nas do głębszego i owocnego przeżywania Misterium Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Wierni przyjmują tego dnia posypanie głów popiołem, które jest znakiem pokuty i umartwienia. Nasza seminaryjna wspólnota uczestniczyła tego dnia w wieczornej Mszy św., sprawowanej w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Dla nas ta Eucharystia miała wymiar szczególny, ponieważ była poniekąd wpisana w zadumę i skupienie rozpoczętych już we wtorkowy wieczór naszych rekolekcji wielkopostnych.


Arcybiskup posypuje głowy alumnów popiołem.

Msza św. sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.