Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Podczas Mszy św. kończącej rekolekcje wielkopostne w naszym seminarium, w piątek 8. lutego, arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak, udzielił posługi lektoratu i akolitatu alumnom trzeciego i czwartego roku. Przyjęcie i pełnienie tych posług, jako urzędów wyznaczonych dla służby we wspólnocie Kościoła, jest jednym z etapów przygotowania do sakramentalnego kapłaństwa. W czasie obrzędu i słowie na zakończenie Eucharystii arcybiskup zwrócił się do nowych lektorów i akolitów, podkreślając ogromną wartość i powagę zadań, jakie zostały im powierzone przez to ustanowienie szczególnymi sługami Słowa Bożego i sakramentu Eucharystii.Alumni III roku przyjmujący posługę lektoratu.

Modlitwa w czasie obrzędu udzielenia posługi lektoratu.

Obrzęd udzielenia posługi lektoratu.

Alumni IV roku przyjmujący posługę akolitatu.

Modlitwa w czasie obrzędu udzielenia posługi akolitatu.

Obrzęd udzielenia posługi akolitatu.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.

Podziękowania od nowo ustanowionych lektorów i akolitów dla księdza arcybiskupa
i księży przełożonych.