Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Kościół katolicki rozpoczął okres Wielkiego Postu. Tradycyjnie wieczorem, we wtorek poprzedzający Środę Popielcową, nasza wspólnota seminaryjna rozpoczęła rekolekcje. Trwające od wtorku, 5. lutego, do piątku, 8. lutego wielkopostne zamyślenie poprowadził o. dr Wojciech Popielewski OMI – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Oblatów w Obrze. Tematem rekolekcyjnych rozważań była prawda w wymiarze prawdy o Bogu, prawdy o naszej wierze, jej przeżywaniu i nas samych. Ojciec rekolekcjonista dzielił się z nami swoim bogatym doświadczeniem z pracy wychowawcy i odpowiedzialnego za formację powołanych. O. Wojciech jako biblista zachęcał nas szczególnie do obfitego czerpania z bogactwa Słowa Bożego, pokazując jak jeszcze głębiej wchodzić w nie podczas osobistej medytacji. Wyciszenie i modlitewne skupienie czasu rekolekcji pozwoliły nam bardziej świadomie wejść w okres Wielkiego Postu. Liturgicznie rozpoczęliśmy ten czas wraz ze wspólnotą Kościoła w Środę Popielcową, przez przyjęcie znaku posypania głów popiołem. Piątek, ostatni dzień rekolekcji, przebiegł pod znakiem sakramentu pokuty i pojednania oraz popołudniowego nabożeństwa Drogi Krzyżowej.Konferencja o. Wojciecha Popielewskiego OMI.


Msza św. pod przewodnictwem o. Wojciecha.