Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W piątek 8. lutego, wspólnota  naszego seminarium zakończyła coroczne rekolekcje wielkopostne. Następnego dnia rozpoczęliśmy Dobę Eucharystyczną. Począwszy od porannej  Mszy św. w sobotę, wspólnota seminaryjna trwała na adoracji Najświętszego  Sakramentu w kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego. Przed Jezusem Eucharystycznym gromadziliśmy się przez cały dzień, a także nocą, na modlitwie indywidualnej i wspólnotowej oraz na Nieszporach, nabożeństwie różańcowym i uroczystej Godzinie Czytań o północy. Nasza adoracja zakończyła się Jutrznią i Mszą św. w niedzielny poranek.