Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jednym z fundamentalnych wymiarów formacji seminaryjnej jest formacja pastoralna, mająca przygotować przyszłych kapłanów do podjęcia pracy duszpasterskiej. Okazją do zdobywania praktycznego doświadczenia są między innymi praktyki katechetyczne, kolonie Caritas, wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne oraz różne spotkania i wyjazdy formacyjne.
W dniach od 11 do 13 lutego, wzorem lat ubiegłych  klerycy wszystkich roczników udali się do osiemnastu parafii Częstochowy.  W kilkuosobowych zespołach w czasie rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przygotowywali nie tylko liturgię i nabożeństwa, ale prowadzili pracę w grupach, animowali śpiew, dzielili się świadectwami o swojej wierze i powołaniu. Klerycy prowadzili  także wiele rozmów z młodzieżą na nurtujące ją tematy. Przez przygotowane specjalne inscenizacje i prezentacje multimedialne, podczas spotkań rekolekcyjnych przybliżali młodym prawdy ewangeliczne. Niewątpliwie jest to wspaniały sposób na zdobycie cennego doświadczenia w pracy z młodzieżą, ale nade wszystko sposobność do tego, by swoją obecnością i postawą dać świadectwo o istocie drogi powołania do służby Bożej w Kościele.