Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jednym z fundamentalnych wymiarów formacji seminaryjnej jest formacja pastoralna, mająca przygotować przyszłych kapłanów do podjęcia pracy duszpasterskiej. Okazją do zdobywania praktycznego doświadczenia są między innymi praktyki katechetyczne, kolonie Caritas, wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne oraz różne spotkania i wyjazdy formacyjne.
W dniach od 11 do 13 lutego, wzorem lat ubiegłych  klerycy wszystkich roczników udali się do osiemnastu parafii Częstochowy.  W kilkuosobowych zespołach w czasie rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przygotowywali nie tylko liturgię i nabożeństwa, ale prowadzili pracę w grupach, animowali śpiew, dzielili się świadectwami o swojej wierze i powołaniu. Klerycy prowadzili  także wiele rozmów z młodzieżą na nurtujące ją tematy. Przez przygotowane specjalne inscenizacje i prezentacje multimedialne, podczas spotkań rekolekcyjnych przybliżali młodym prawdy ewangeliczne. Niewątpliwie jest to wspaniały sposób na zdobycie cennego doświadczenia w pracy z młodzieżą, ale nade wszystko sposobność do tego, by swoją obecnością i postawą dać świadectwo o istocie drogi powołania do służby Bożej w Kościele.