Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 12. lutego minęła 57. rocznica śmierci pierwszego biskupa Kościoła  częstochowskiego Teodora Kubiny, a następnego dnia obchodziliśmy 24. rocznicę śmierci trzeciego ordynariusza - biskupa Stefana Bareły. We wtorek, 12. lutego, w bazylice archikatedralnej, ich następca - metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak - przewodniczył uroczystej Mszy św. za zmarłych pasterzy diecezji częstochowskiej. W Eucharystii wzięli licznie udział księża, w tym przełożeni i profesorowie naszego seminarium, kapituła archikatedralna oraz alumni. Msza św. zakończyła się procesją i modlitwą w krypcie archikatedry, gdzie spoczywają doczesne szczątki ordynariuszy częstochowskich.