Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 12. lutego minęła 57. rocznica śmierci pierwszego biskupa Kościoła  częstochowskiego Teodora Kubiny, a następnego dnia obchodziliśmy 24. rocznicę śmierci trzeciego ordynariusza - biskupa Stefana Bareły. We wtorek, 12. lutego, w bazylice archikatedralnej, ich następca - metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak - przewodniczył uroczystej Mszy św. za zmarłych pasterzy diecezji częstochowskiej. W Eucharystii wzięli licznie udział księża, w tym przełożeni i profesorowie naszego seminarium, kapituła archikatedralna oraz alumni. Msza św. zakończyła się procesją i modlitwą w krypcie archikatedry, gdzie spoczywają doczesne szczątki ordynariuszy częstochowskich.