Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Tuż po powrocie z przerwy semestralnej, w środę 20. lutego, odbyły się egzaminy magisterskie diakonów naszego seminarium. Zakończył się tym samym okres ich seminaryjnej formacji intelektualnej, a egzamin i tytuł magistra teologii zwieńczył sześcioletnie studia. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył Prodziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, do której afiliowane jest nasze seminarium, ks. dr hab. Stanisław Hałas SCJ, prof. PAT. Tego samego dnia świeżo upieczeni magistrzy teologii udali się do częstochowskich parafii, w których będą odbywać swoje praktyki duszpasterskie. Gratulujemy diakonom uzyskania magisterium oraz pomyślnego zakończenia studiów, a także życzymy owocnych praktyk duszpasterskich i prosimy o potrzebne im w tej posłudze łaski Boże.


Komisja egzaminacyjna.

Diakoni podczas egzaminu magisterskiego.