Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Tuż po powrocie z przerwy semestralnej, w środę 20. lutego, odbyły się egzaminy magisterskie diakonów naszego seminarium. Zakończył się tym samym okres ich seminaryjnej formacji intelektualnej, a egzamin i tytuł magistra teologii zwieńczył sześcioletnie studia. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył Prodziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, do której afiliowane jest nasze seminarium, ks. dr hab. Stanisław Hałas SCJ, prof. PAT. Tego samego dnia świeżo upieczeni magistrzy teologii udali się do częstochowskich parafii, w których będą odbywać swoje praktyki duszpasterskie. Gratulujemy diakonom uzyskania magisterium oraz pomyślnego zakończenia studiów, a także życzymy owocnych praktyk duszpasterskich i prosimy o potrzebne im w tej posłudze łaski Boże.


Komisja egzaminacyjna.

Diakoni podczas egzaminu magisterskiego.