Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Seminarium jest miejscem, w którym przygotowujący się do kapłaństwa rozeznają swoje powołanie do służby Bożej. Wsłuchują się w głos Chrystusa, wskazujący każdemu człowiekowi jego miejsce w świecie i sposób realizacji świętości, będącej uniwersalnym powołaniem wszystkich wierzących. Wieloletnią tradycją częstochowskiego seminarium jest organizowanie, w czasie ferii szkolnych, rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej. To właśnie miejsce nadaje się przecież znakomicie do tego, by poznać życie seminarium, porozmawiać z klerykami, poczuć atmosferę tego domu oraz zastanowić się nad własnym życiem i rozpoznać drogę na którą wzywa Chrystus.
    W dniach od 21. do 23. lutego w naszym Wyższym Seminarium Duchownym odbywała się druga tura rekolekcji powołaniowych dla młodzieży z parafii leżących na terenie województw łódzkiego i opolskiego. Tym razem gościło u nas 84 młodych ludzi z 26 parafii. Rekolekcje poprowadził ks. Krzysztof Jeziorowski – prefekt alumnów, wraz jedenastoosobową grupą kleryków z IV. i III. roku.
    Czas pobytu uczestników był wypełniony konferencjami, modlitwą, spotkaniami formacyjnymi, ale był także czas na poznawanie seminarium, zwiedzanie budynku i okazja do poznania rówieśników. W programie rekolekcji znalazła się również wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zwiedzanie redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, spotkanie z siostrami Apostołkami Jezusa Ukrzyżowanego. O przeżywanym okresie Wielkiego Postu przypomniała Droga Krzyżowa, odbywana wspólnie z całą wspólnota seminaryjną. Na zakończenie rekolekcji wszyscy uczestnicy i organizatorzy rekolekcji zgromadzili się na uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Uczestnicy rozjechali się do swoich domów rodzinnych ubogaceni i z mnóstwem pozytywnych wrażeń, by rozpocząć nowy semestr nauki w szkołach i świadczyć we własnych środowiskach o tym, czego doświadczyli przez te parę dni refleksji nad swoim życiem i powołaniem. Mamy nadzieję, że wiele spośród osób, które spotkaliśmy na tegorocznych rekolekcjach powołaniowych, w niedługim czasie zobaczymy ponownie w naszym gronie, abyśmy już wspólnie kroczyli ku Chrystusowemu Kapłaństwu.


Pamiątkowe zdjęcie uczestników rekolekcji z arcybiskupem Stanisławem Nowakiem.

Wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.