Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Seminarium jest miejscem, w którym przygotowujący się do kapłaństwa rozeznają swoje powołanie do służby Bożej. Wsłuchują się w głos Chrystusa, wskazujący każdemu człowiekowi jego miejsce w świecie i sposób realizacji świętości, będącej uniwersalnym powołaniem wszystkich wierzących. Wieloletnią tradycją częstochowskiego seminarium jest organizowanie, w czasie ferii szkolnych, rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej. To właśnie miejsce nadaje się przecież znakomicie do tego, by poznać życie seminarium, porozmawiać z klerykami, poczuć atmosferę tego domu oraz zastanowić się nad własnym życiem i rozpoznać drogę na którą wzywa Chrystus.
    W dniach od 21. do 23. lutego w naszym Wyższym Seminarium Duchownym odbywała się druga tura rekolekcji powołaniowych dla młodzieży z parafii leżących na terenie województw łódzkiego i opolskiego. Tym razem gościło u nas 84 młodych ludzi z 26 parafii. Rekolekcje poprowadził ks. Krzysztof Jeziorowski – prefekt alumnów, wraz jedenastoosobową grupą kleryków z IV. i III. roku.
    Czas pobytu uczestników był wypełniony konferencjami, modlitwą, spotkaniami formacyjnymi, ale był także czas na poznawanie seminarium, zwiedzanie budynku i okazja do poznania rówieśników. W programie rekolekcji znalazła się również wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zwiedzanie redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, spotkanie z siostrami Apostołkami Jezusa Ukrzyżowanego. O przeżywanym okresie Wielkiego Postu przypomniała Droga Krzyżowa, odbywana wspólnie z całą wspólnota seminaryjną. Na zakończenie rekolekcji wszyscy uczestnicy i organizatorzy rekolekcji zgromadzili się na uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Uczestnicy rozjechali się do swoich domów rodzinnych ubogaceni i z mnóstwem pozytywnych wrażeń, by rozpocząć nowy semestr nauki w szkołach i świadczyć we własnych środowiskach o tym, czego doświadczyli przez te parę dni refleksji nad swoim życiem i powołaniem. Mamy nadzieję, że wiele spośród osób, które spotkaliśmy na tegorocznych rekolekcjach powołaniowych, w niedługim czasie zobaczymy ponownie w naszym gronie, abyśmy już wspólnie kroczyli ku Chrystusowemu Kapłaństwu.


Pamiątkowe zdjęcie uczestników rekolekcji z arcybiskupem Stanisławem Nowakiem.

Wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.