Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    W dniach od 22. do 25. lutego 2008 roku, na Jasnej Górze, miała miejsce Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu wzięła udział część alumnów naszego Wyższego Seminarium Duchownego zaangażowanych w życie Ruchu.
    W tym roku Kongregacja Odpowiedzialnych podjęła refleksję nad wezwaniem Jezusa, aby "czynić uczniów". Swoim doświadczeniem i rozumieniem tematu "czynienia uczniów" podzielił się Larry Thompson, dyrektor Ruchu Nowego Życia na Europę Środkowo-Wschodnią. Innym prelegentem był ks. dr Tomasz Jaklewicz, redaktor "Gościa Niedzielnego", który mówił o znakach czasu i wyzwaniach, jakie stoją dziś przed Kościołem w Polsce.
    Kolejną poruszoną kwestią było zagadnienie działalności Ruchu poza granicami Polski. Na ten temat - międzynarodowego wymiaru Ruchu - wypowiedział się wieloletni moderator Międzynarodowego Centrum Ruchu w Carlsbergu, ks. Jacek Herma.
    Ostatni ważny temat, który został poruszony, to posługa czynienia uczniów w samym Ruchu oraz formacja dorosłych. Treści te podjęli: ks. dr Jarosław Międzybrodzki, dyrektor Radia eM oraz pan Adam Tatardziński, członek Domowego Kościoła.
    Na uwagę zasługuje fakt uczestnictwa w tegorocznej Kongregacji nowego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, bpa Adama Szala z Przemyśla.
Całej Konferencji towarzyszyła modlitwa za prezbiterów i osoby świeckie odpowiedzialne za czynienie uczniów, oraz modlitwa za Kościół w Polsce i na świecie.

Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie