Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 


„ Sport może prowadzić do duchowego zdrowia.

 Sport prowadzi do odkrywania piękna Bożych przykazań.

 Sport związany z wiarą i jasną postawą moralną

 odsłania najszlachetniejsze oblicze ludzkiego ducha”   

 

Tymi słowami Ks. Dra Tadeusza Mrowca, 23.02.2008r. diakon Kordian Duda rozpoczął Międzyseminaryjny Turniej Siatkówki o Puchar Jego Magnificencji Księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Celem tego turnieju była popularyzacja siatkówki wśród kleryków, zachęcenie do czynnego spędzania wolnego czasu, a także przygotowanie do I Ogólnopolskich Rozgrywek Miedzyseminaryjnych w Siatkówkę, organizowanych przez WSD w Kielcach w roku akademickim 2008/2009. W turnieju brały udział drużyny z Wyższych Seminariów Duchownych w : Kielcach, Wrocławiu, Sandomierzu, Lublinie, Zamościu-Lubaczowie, Łodzi, Częstochowie. Sportowa rywalizacja odbywała się w duchu braterskiej jedności i miłości. Puchar Jego Magnificencji Księdza Rektora Władysława Sowy zdobyła reprezentacja gospodarzy. Nasza drużyna zajęła piąte miejsce. Gratulujemy zwycięzcom wygranej i wzorowej organizacji.

Alumni w czasie rozgrywek.