Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 


„ Sport może prowadzić do duchowego zdrowia.

 Sport prowadzi do odkrywania piękna Bożych przykazań.

 Sport związany z wiarą i jasną postawą moralną

 odsłania najszlachetniejsze oblicze ludzkiego ducha”   

 

Tymi słowami Ks. Dra Tadeusza Mrowca, 23.02.2008r. diakon Kordian Duda rozpoczął Międzyseminaryjny Turniej Siatkówki o Puchar Jego Magnificencji Księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Celem tego turnieju była popularyzacja siatkówki wśród kleryków, zachęcenie do czynnego spędzania wolnego czasu, a także przygotowanie do I Ogólnopolskich Rozgrywek Miedzyseminaryjnych w Siatkówkę, organizowanych przez WSD w Kielcach w roku akademickim 2008/2009. W turnieju brały udział drużyny z Wyższych Seminariów Duchownych w : Kielcach, Wrocławiu, Sandomierzu, Lublinie, Zamościu-Lubaczowie, Łodzi, Częstochowie. Sportowa rywalizacja odbywała się w duchu braterskiej jedności i miłości. Puchar Jego Magnificencji Księdza Rektora Władysława Sowy zdobyła reprezentacja gospodarzy. Nasza drużyna zajęła piąte miejsce. Gratulujemy zwycięzcom wygranej i wzorowej organizacji.

Alumni w czasie rozgrywek.