Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Tradycją naszego Seminarium jest, że raz w roku swój Dzień Skupienia przeżywają Rodzice alumnów każdego rocznika. W dniach 1.–2. marca gościliśmy Rodziców alumnów roku V. Ten wielkopostny Dzień Skupienia był okazją do wspólnej modlitwy i refleksji.
    Uroczysta Eucharystia, spotkanie z Księdzem Rektorem, konferencja Ojca Duchownego, wspólny udział w modlitwie apelowej na Jasnej Górze, to niektóre z punktów programu tego dnia skupienia. Ponieważ przeżywamy szczególny okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post, w niedzielę klerycy razem ze swoimi Rodzicami wzięli udział w Nabożeństwie Pasyjnym, podczas którego odbyła się uroczysta adoracja Krzyża.
    Celem takich dni skupienia jest pogłębienie świadomości Rodziców dotyczącej daru powołania, ale także zwrócenie uwagi na odpowiedzialność, jaka ciąży na Rodzinach, jako środowiskach wzrostu powołania.
    Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem, po którym klerycy gościli Rodziców w swoich pokojach.

Rodzice alumnów roku V w kaplicy p.w. Zwiastowania NMP.

Alumni roku V wraz z Ojcem Duchownym podczas adoracji Krzyża.