Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Tradycją naszego Seminarium jest, że raz w roku swój Dzień Skupienia przeżywają Rodzice alumnów każdego rocznika. W dniach 1.–2. marca gościliśmy Rodziców alumnów roku V. Ten wielkopostny Dzień Skupienia był okazją do wspólnej modlitwy i refleksji.
    Uroczysta Eucharystia, spotkanie z Księdzem Rektorem, konferencja Ojca Duchownego, wspólny udział w modlitwie apelowej na Jasnej Górze, to niektóre z punktów programu tego dnia skupienia. Ponieważ przeżywamy szczególny okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post, w niedzielę klerycy razem ze swoimi Rodzicami wzięli udział w Nabożeństwie Pasyjnym, podczas którego odbyła się uroczysta adoracja Krzyża.
    Celem takich dni skupienia jest pogłębienie świadomości Rodziców dotyczącej daru powołania, ale także zwrócenie uwagi na odpowiedzialność, jaka ciąży na Rodzinach, jako środowiskach wzrostu powołania.
    Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem, po którym klerycy gościli Rodziców w swoich pokojach.

Rodzice alumnów roku V w kaplicy p.w. Zwiastowania NMP.

Alumni roku V wraz z Ojcem Duchownym podczas adoracji Krzyża.