Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Na dwa tygodnie przed najważniejszą dla wszystkich wierzących w Chrystusa Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, wspólnota seminaryjna przeżywała swój wielkopostny dzień skupienia. Naszą chwilę zadumy i refleksji rozpoczęliśmy śpiewem hymnu „ O Stworzycielu Duchu przyjdź”, w sobotni wieczór, 8. marca. Konferencje i rozważania poprowadził dla nas ks. mjr Jerzy Niedzielski – proboszcz parafii wojskowej w Międzyrzeczu, kapelan polskich kontyngentów wojskowych w Libanie i Iraku. Mogliśmy wysłuchać poruszających i interesujących świadectw ks. Jerzego z pracy w warunkach wojennych oraz przemyśleń na temat roli kapłana nie tylko w takich szczególnych warunkach, ale w codziennej posłudze, a także postawy, jakiej się od niego oczekuje. Jak każdy dzień skupienia, tak i ten przebiegał w ciszy i modlitewnym milczeniu. Ten krótki czas był wypełniony nabożeństwami i adoracją Najświętszego Sakramentu oraz osobistą modlitwą. Zarówno dzień skupienia i osoba ks. Jerzego zapewne na długo pozostaną w naszej pamięci.


Konferencja ks. Jerzego Niedzielskiego.

Msza św. sprawowana przez ks. Jerzego Niedzielskiego w kaplicy Zesłania Ducha Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.