Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Od wielu już lat, w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową, w Częstochowie odbywa się Droga Krzyżowa Alejami Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo rozpoczął i poprowadził arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. W tej publicznej modlitwie i manifestacji wiary wśród starszych, młodzieży i dzieci, uczestniczyła również wspólnota naszego seminarium. Rozważania do poszczególnych stacji były ubogacone śpiewem pieśni nawiązujących do tajemnicy Męki Chrystusa i Odkupienia. Krzyż – kopię krzyża Światowych Dni Młodzieży - nieśli m. in. przedstawiciele ruchów, wspólnot i stowarzyszeń oraz klerycy. Nabożeństwo i jego oprawę przygotowali członkowie Katolickiego Stowarzyszeni Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej. To pasyjne, wyjątkowe nabożeństwo dla młodzieży KSM-u stanowiło również rozpoczęcie obchodów XXIII. Światowego Dnia Młodzieży i dorocznego spotkania formacyjnego w Olsztynie k. Częstochowy.

Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej przed bazyliką archikatedralną – arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak.

Krzyż Światowych Dni Młodzieży niesiony przez kleryków.

Modlitwa przy jednej ze stacji.

Alumni uczestniczący w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.