Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Niedziela Męki Pańskiej – zwana powszechnie Niedzielą Palmową – upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, poprzedzający jego Mękę i Śmierć. W Kościołach diecezjalnych ten dzień jest ponadto obchodzony, jako Światowy Dzień Młodzieży. Nasze seminarium uczestniczyło w głównej liturgii Niedzieli Palmowej, której przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. W godzinach południowych wraz z młodzieżą z całej archidiecezji zgromadziliśmy się przed kościołem św. Zygmunta, gdzie nastąpiło poświęcenie palm, po czym na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, procesjonalnie, ze śpiewem i modlitwą na ustach przeszliśmy do bazyliki archikatedralnej. Podczas uroczystej Mszy św. diakoni z towarzyszeniem chóru seminaryjnego odśpiewali Mękę Pańską wg św. Jana. Na zakończenie uroczystej celebry młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania złożyła na ręce arcybiskupa prośby o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Rozpoczęcie liturgii Niedzieli Palmowej pod kościołem św. Zygmunta.
Słowo arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.
Poświęcenie palm.
Procesja wyruszająca spod kościoła św. Zygmunta.
Arcybiskup Stanisław Nowak przewodniczący procesji.
Klerycy uczestniczący w procesji.
Chór seminaryjny.
Diakoni śpiewający Pasję wg św. Jana.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.
Młodzież zgromadzona w bazylice archikatedralnej.