Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny jest patronem Kościoła Powszechnego. Katolicy otaczają Opiekuna Zbawiciela szczególną czcią i nabożeństwem. Od wielu lat wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w uroczystość św. Józefa pielgrzymuje do sanktuarium ku Jego czci by wspólnie z wiernymi modlić się, uczestnicząc w dorocznej sumie odpustowej.
     W tym roku koncelebrowanej Mszy św. oraz procesji w sanktuarium św. Józefa w Częstochowie-Rakowie przewodniczył Rektor naszego seminarium ks. dr Włodzimierz Kowalik, a okolicznościowe kazanie wygłosił prefekt alumnów ks. mgr-lic. Krzysztof Jeziorowski. Klerycy włączyli się w liturgię poprzez przygotowanie asysty i oprawę muzyczną, którą zapewniła schola seminaryjna.

Msza św. pod przewodnictwem ks. rektora Włodzimierza Kowalika.

Procesja eucharystyczna na zakończenie Mszy św. odpustowej.

Przyjęcie trzech nowych członków Bractwa Św. Józefa.