Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny jest patronem Kościoła Powszechnego. Katolicy otaczają Opiekuna Zbawiciela szczególną czcią i nabożeństwem. Od wielu lat wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w uroczystość św. Józefa pielgrzymuje do sanktuarium ku Jego czci by wspólnie z wiernymi modlić się, uczestnicząc w dorocznej sumie odpustowej.
     W tym roku koncelebrowanej Mszy św. oraz procesji w sanktuarium św. Józefa w Częstochowie-Rakowie przewodniczył Rektor naszego seminarium ks. dr Włodzimierz Kowalik, a okolicznościowe kazanie wygłosił prefekt alumnów ks. mgr-lic. Krzysztof Jeziorowski. Klerycy włączyli się w liturgię poprzez przygotowanie asysty i oprawę muzyczną, którą zapewniła schola seminaryjna.

Msza św. pod przewodnictwem ks. rektora Włodzimierza Kowalika.

Procesja eucharystyczna na zakończenie Mszy św. odpustowej.

Przyjęcie trzech nowych członków Bractwa Św. Józefa.