Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny jest patronem Kościoła Powszechnego. Katolicy otaczają Opiekuna Zbawiciela szczególną czcią i nabożeństwem. Od wielu lat wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w uroczystość św. Józefa pielgrzymuje do sanktuarium ku Jego czci by wspólnie z wiernymi modlić się, uczestnicząc w dorocznej sumie odpustowej.
     W tym roku koncelebrowanej Mszy św. oraz procesji w sanktuarium św. Józefa w Częstochowie-Rakowie przewodniczył Rektor naszego seminarium ks. dr Włodzimierz Kowalik, a okolicznościowe kazanie wygłosił prefekt alumnów ks. mgr-lic. Krzysztof Jeziorowski. Klerycy włączyli się w liturgię poprzez przygotowanie asysty i oprawę muzyczną, którą zapewniła schola seminaryjna.

Msza św. pod przewodnictwem ks. rektora Włodzimierza Kowalika.

Procesja eucharystyczna na zakończenie Mszy św. odpustowej.

Przyjęcie trzech nowych członków Bractwa Św. Józefa.