Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

     Wielki Czwartek inauguruje obchody Triduum Paschalnego, czyli czasu gdy rozważamy i uroczyście celebrujemy tajemnice Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej uczestniczyło w liturgii Triduum Sacrum, która była sprawowana w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Klerycy byli zaangażowani przez przygotowanie asyst oraz oprawę muzyczną, w wykonaniu chóru seminaryjnego.

Święte Triduum Paschalne

    Liturgicznym rozpoczęciem celebracji Triduum była środowa antycypacja Godziny Czytań z Wielkiego Czwartku, odprawiona w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity z udziałem Kapituły Archikatedralnej, wspólnoty seminaryjnej z księżmi profesorami i przełożonymi.

Antycypacja Godziny Czytań z Wielkiego Czwartku.

Msza Krzyżma

Przed południem w Wielki Czwartek archikatedrę wypełniły rzesze kapłanów z całej archidiecezji, którzy zgromadzili się, aby koncelebrować wraz z głową Kościoła Częstochowskiego oraz biskupami pomocniczymi Mszę Krzyżma. Ukazuje ona jedność prezbiterium diecezjalnego ze swoim Pasterzem, na obraz Apostołów otaczających Jezusa Chrystusa. W czasie tej Mszy św.,  w dniu, gdy Kościół wspomina ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, odnowili oni swe przyrzeczenia składane w dniu święceń. Podczas tej pontyfikalnej liturgii zostały poświęcone  oleje używane do sprawowania sakramentów świętych: oleje chorych i oleje katechumenów, a także dokonano konsekracji krzyżma.
    W uroczystej celebrze uczestniczyła także Liturgiczna Służba Ołtarza oraz nadzwyczajni szafarze i szafarki Eucharystii.  


Procesja kapłanów archidiecezji częstochowskiej uczestniczących we Mszy Krzyżma.

Homilia arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.

Procesja z olejami do poświęcenia i z darami ofiarnymi.

Prezbiterium Kościoła Częstochowskiego koncelebrujące Najświętszą Ofiarę ze swoją Głową.

Kapituła Bazyliki Archikatedralnej oraz kapłani koncelebrujący.

Chór seminaryjny.

Konsekracja olejów krzyżma świętego i oleju katechumenów.

Arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak wraz ze swymi biskupami pomocniczymi.

Msza Wieczerzy Pańskiej 

    Msza Wieczerzy Pańskiej jest właściwą pamiątką Ostatniej Wieczerzy, gdy Chrystus ustanowił sakrament swojego Ciała i Krwi oraz ustanowił Apostołów pierwszymi kapłanami i szafarzami świętych Tajemnic. Wieczorem zgromadziliśmy się zatem ponownie w bazylice archikatedralnej, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św., przypominającej i urzeczywistniającej ten szczególny moment z Wieczernika. Szczególnie przeżywamy to my, którzy przygotowujemy się do kapłaństwa. W trakcie Eucharystii arcybiskup metropolita częstochowski dokonał obrzędu umycia nóg dwunastu mężczyznom, naśladując gest Jezusa Chrystusa. Na zakończenie uroczystej celebry miała miejsce procesja, w której przeniesiono Najświętszy Sakrament do Ołtarza Adoracji – Ciemnicy.
Obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom.
Homilia arcybiskupa metropolity Stanisława Nowaka.
Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.
Procesja z Najświętszym Sakramentem do Ołtarza Adoracji.

Ciemnica w bazylice archikatedralnej.

Godzina Ogrójca

    Tego samego dnia uczestniczyliśmy również w Godzinie Ogrójca, tradycyjnym czuwaniu modlitewnym w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie. Adorację prowadził arcybiskup Stanisław Nowak. Głębokie i poruszające rozważania metropolity częstochowskiego były przeplatane śpiewem pieśni pasyjnych.

 
Godzina Ogrójca w kościele rektorackim.

Rozważania poprowadził arcybiskup Stanisław Nowak.