Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

     Wielki Czwartek inauguruje obchody Triduum Paschalnego, czyli czasu gdy rozważamy i uroczyście celebrujemy tajemnice Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej uczestniczyło w liturgii Triduum Sacrum, która była sprawowana w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Klerycy byli zaangażowani przez przygotowanie asyst oraz oprawę muzyczną, w wykonaniu chóru seminaryjnego.

Święte Triduum Paschalne

    Liturgicznym rozpoczęciem celebracji Triduum była środowa antycypacja Godziny Czytań z Wielkiego Czwartku, odprawiona w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity z udziałem Kapituły Archikatedralnej, wspólnoty seminaryjnej z księżmi profesorami i przełożonymi.

Antycypacja Godziny Czytań z Wielkiego Czwartku.

Msza Krzyżma

Przed południem w Wielki Czwartek archikatedrę wypełniły rzesze kapłanów z całej archidiecezji, którzy zgromadzili się, aby koncelebrować wraz z głową Kościoła Częstochowskiego oraz biskupami pomocniczymi Mszę Krzyżma. Ukazuje ona jedność prezbiterium diecezjalnego ze swoim Pasterzem, na obraz Apostołów otaczających Jezusa Chrystusa. W czasie tej Mszy św.,  w dniu, gdy Kościół wspomina ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, odnowili oni swe przyrzeczenia składane w dniu święceń. Podczas tej pontyfikalnej liturgii zostały poświęcone  oleje używane do sprawowania sakramentów świętych: oleje chorych i oleje katechumenów, a także dokonano konsekracji krzyżma.
    W uroczystej celebrze uczestniczyła także Liturgiczna Służba Ołtarza oraz nadzwyczajni szafarze i szafarki Eucharystii.  


Procesja kapłanów archidiecezji częstochowskiej uczestniczących we Mszy Krzyżma.

Homilia arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.

Procesja z olejami do poświęcenia i z darami ofiarnymi.

Prezbiterium Kościoła Częstochowskiego koncelebrujące Najświętszą Ofiarę ze swoją Głową.

Kapituła Bazyliki Archikatedralnej oraz kapłani koncelebrujący.

Chór seminaryjny.

Konsekracja olejów krzyżma świętego i oleju katechumenów.

Arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak wraz ze swymi biskupami pomocniczymi.

Msza Wieczerzy Pańskiej 

    Msza Wieczerzy Pańskiej jest właściwą pamiątką Ostatniej Wieczerzy, gdy Chrystus ustanowił sakrament swojego Ciała i Krwi oraz ustanowił Apostołów pierwszymi kapłanami i szafarzami świętych Tajemnic. Wieczorem zgromadziliśmy się zatem ponownie w bazylice archikatedralnej, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św., przypominającej i urzeczywistniającej ten szczególny moment z Wieczernika. Szczególnie przeżywamy to my, którzy przygotowujemy się do kapłaństwa. W trakcie Eucharystii arcybiskup metropolita częstochowski dokonał obrzędu umycia nóg dwunastu mężczyznom, naśladując gest Jezusa Chrystusa. Na zakończenie uroczystej celebry miała miejsce procesja, w której przeniesiono Najświętszy Sakrament do Ołtarza Adoracji – Ciemnicy.
Obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom.
Homilia arcybiskupa metropolity Stanisława Nowaka.
Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.
Procesja z Najświętszym Sakramentem do Ołtarza Adoracji.

Ciemnica w bazylice archikatedralnej.

Godzina Ogrójca

    Tego samego dnia uczestniczyliśmy również w Godzinie Ogrójca, tradycyjnym czuwaniu modlitewnym w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie. Adorację prowadził arcybiskup Stanisław Nowak. Głębokie i poruszające rozważania metropolity częstochowskiego były przeplatane śpiewem pieśni pasyjnych.

 
Godzina Ogrójca w kościele rektorackim.

Rozważania poprowadził arcybiskup Stanisław Nowak.