Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Wielka Sobota, ostatni dzień Triduum Sacrum, to Wigilia Paschalna. Jest to radosne oczekiwanie na zmartwychwstanie Zbawiciela. Kończy się czterdziestodniowy okres wielkopostnej pokuty, rozbrzmiewa chwalebne „Alleluja!”. Rano uczestniczyliśmy w liturgii Godziny Czytań i Jutrzni w bazylice archikatedralnej. O godzinie 21.00 rozpoczęła się Msza św. Wigilii Paschalnej, której przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Bogata liturgia rozpoczęła się poświęceniem ognia oraz Paschału – symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego. Później zabrzmiał Exsultet – orędzie wielkanocne i rozpoczęła się liturgia chrzcielna z poświęceniem wody. Obficie zastawiony stół Słowa Bożego na ten dzień ukazywał nam spełnienie w Chrystusie historii zbawienia i realizację mesjańskich proroctw. Zwieńczeniem liturgii Wigilii Paschalnej była procesja rezurekcyjna o północy, zwiastującą światu radość zmartwychwstania Odkupiciela.
    Po zakończeniu uroczystej celebry klerycy udali się do swych domów rodzinnych. 


 
Liturgia Światła - Poświęcenie paschału i zapalenie go od poświęconego ognia.
 
Okadzenie paschału przez diakona.

 Diakon śpiewający Exultet – orędzie wielkanocne.
  
Liturgia Chrzcielna - błogosławieństwo wody chrzcielnej.
 
Homilia arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Liturgia Eucharystyczna - Mszy św. Wigilii Paschalnej przewodniczył
arcybiskup Stanisław Nowak.
 
Uroczysta procesja rezurekcyjna wyruszyła z bazyliki archikatedralnej.
 
Alumni niosący świece.
 
Uczestnicy procesji rezurekcyjnej przed bazyliką archikatedralną.