Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Wielka Sobota, ostatni dzień Triduum Sacrum, to Wigilia Paschalna. Jest to radosne oczekiwanie na zmartwychwstanie Zbawiciela. Kończy się czterdziestodniowy okres wielkopostnej pokuty, rozbrzmiewa chwalebne „Alleluja!”. Rano uczestniczyliśmy w liturgii Godziny Czytań i Jutrzni w bazylice archikatedralnej. O godzinie 21.00 rozpoczęła się Msza św. Wigilii Paschalnej, której przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Bogata liturgia rozpoczęła się poświęceniem ognia oraz Paschału – symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego. Później zabrzmiał Exsultet – orędzie wielkanocne i rozpoczęła się liturgia chrzcielna z poświęceniem wody. Obficie zastawiony stół Słowa Bożego na ten dzień ukazywał nam spełnienie w Chrystusie historii zbawienia i realizację mesjańskich proroctw. Zwieńczeniem liturgii Wigilii Paschalnej była procesja rezurekcyjna o północy, zwiastującą światu radość zmartwychwstania Odkupiciela.
    Po zakończeniu uroczystej celebry klerycy udali się do swych domów rodzinnych. 


 
Liturgia Światła - Poświęcenie paschału i zapalenie go od poświęconego ognia.
 
Okadzenie paschału przez diakona.

 Diakon śpiewający Exultet – orędzie wielkanocne.
  
Liturgia Chrzcielna - błogosławieństwo wody chrzcielnej.
 
Homilia arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Liturgia Eucharystyczna - Mszy św. Wigilii Paschalnej przewodniczył
arcybiskup Stanisław Nowak.
 
Uroczysta procesja rezurekcyjna wyruszyła z bazyliki archikatedralnej.
 
Alumni niosący świece.
 
Uczestnicy procesji rezurekcyjnej przed bazyliką archikatedralną.