Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Wielka Sobota, ostatni dzień Triduum Sacrum, to Wigilia Paschalna. Jest to radosne oczekiwanie na zmartwychwstanie Zbawiciela. Kończy się czterdziestodniowy okres wielkopostnej pokuty, rozbrzmiewa chwalebne „Alleluja!”. Rano uczestniczyliśmy w liturgii Godziny Czytań i Jutrzni w bazylice archikatedralnej. O godzinie 21.00 rozpoczęła się Msza św. Wigilii Paschalnej, której przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Bogata liturgia rozpoczęła się poświęceniem ognia oraz Paschału – symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego. Później zabrzmiał Exsultet – orędzie wielkanocne i rozpoczęła się liturgia chrzcielna z poświęceniem wody. Obficie zastawiony stół Słowa Bożego na ten dzień ukazywał nam spełnienie w Chrystusie historii zbawienia i realizację mesjańskich proroctw. Zwieńczeniem liturgii Wigilii Paschalnej była procesja rezurekcyjna o północy, zwiastującą światu radość zmartwychwstania Odkupiciela.
    Po zakończeniu uroczystej celebry klerycy udali się do swych domów rodzinnych. 


 
Liturgia Światła - Poświęcenie paschału i zapalenie go od poświęconego ognia.
 
Okadzenie paschału przez diakona.

 Diakon śpiewający Exultet – orędzie wielkanocne.
  
Liturgia Chrzcielna - błogosławieństwo wody chrzcielnej.
 
Homilia arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Liturgia Eucharystyczna - Mszy św. Wigilii Paschalnej przewodniczył
arcybiskup Stanisław Nowak.
 
Uroczysta procesja rezurekcyjna wyruszyła z bazyliki archikatedralnej.
 
Alumni niosący świece.
 
Uczestnicy procesji rezurekcyjnej przed bazyliką archikatedralną.