Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Na dziewięć miesięcy przed Uroczystością Bożego Narodzenia, Kościół obchodzi Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, rozważając moment, gdy archanioł Gabriel ogłosił Maryi wybranie na matkę Zbawiciela, a jej pokorne „tak” pozwoliło spełnić Bożą obietnicę. W tym roku, z racji na Oktawę Wielkanocy, Zwiastowanie Pańskie obchodziliśmy w poniedziałek, 31. marca. Tego to dnia wspólnota naszego seminarium uczestniczyła w uroczystej Mszy św. sprawowanej w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. We Mszy św. wzięli ponadto udział przedstawiciele ruchów obrony życia, organizacji „pro – life” i stowarzyszeń rodzin katolickich, dla których Zwiastowanie Pańskie jest świętem patronalnym. Podczas Eucharystii odbyło się złożenie deklaracji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.


Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.