Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Na dziewięć miesięcy przed Uroczystością Bożego Narodzenia, Kościół obchodzi Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, rozważając moment, gdy archanioł Gabriel ogłosił Maryi wybranie na matkę Zbawiciela, a jej pokorne „tak” pozwoliło spełnić Bożą obietnicę. W tym roku, z racji na Oktawę Wielkanocy, Zwiastowanie Pańskie obchodziliśmy w poniedziałek, 31. marca. Tego to dnia wspólnota naszego seminarium uczestniczyła w uroczystej Mszy św. sprawowanej w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. We Mszy św. wzięli ponadto udział przedstawiciele ruchów obrony życia, organizacji „pro – life” i stowarzyszeń rodzin katolickich, dla których Zwiastowanie Pańskie jest świętem patronalnym. Podczas Eucharystii odbyło się złożenie deklaracji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.


Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.