Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Przed trzema laty, 2. kwietnia 2005 r., odszedł po nagrodę do Pana Ojciec Święty Jan Paweł II. Kościół katolicki modli się obecnie o rychłą beatyfikację Papieża – Polaka. Również nasza wspólnota seminaryjna włączyła się w tę modlitewną prośbę. W przeddzień rocznicy członkowie Rycerstwa Niepokalanej działającego w naszym seminarium przygotowali nabożeństwo różańcowe, na którym przez wstawiennictwo Maryi błagano o wyniesienie Sługi Bożego do chwały ołtarzy. W środę, podczas porannej Mszy św. w naszej kaplicy, także polecaliśmy tę intencję Bogu, a w ciągu dnia wielokrotnie wspominaliśmy te szczególne chwile sprzed trzech lat oraz bogactwo myśli i świadectwo osobistej postawy, które pozostawił nam Jan Paweł II.  Wieczorem wraz z tłumami częstochowian uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu. Modlitwie przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak, a błogosławieństwa apelowego udzielił Prymas Polski kardynał Józef Glemp.