Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Przed trzema laty, 2. kwietnia 2005 r., odszedł po nagrodę do Pana Ojciec Święty Jan Paweł II. Kościół katolicki modli się obecnie o rychłą beatyfikację Papieża – Polaka. Również nasza wspólnota seminaryjna włączyła się w tę modlitewną prośbę. W przeddzień rocznicy członkowie Rycerstwa Niepokalanej działającego w naszym seminarium przygotowali nabożeństwo różańcowe, na którym przez wstawiennictwo Maryi błagano o wyniesienie Sługi Bożego do chwały ołtarzy. W środę, podczas porannej Mszy św. w naszej kaplicy, także polecaliśmy tę intencję Bogu, a w ciągu dnia wielokrotnie wspominaliśmy te szczególne chwile sprzed trzech lat oraz bogactwo myśli i świadectwo osobistej postawy, które pozostawił nam Jan Paweł II.  Wieczorem wraz z tłumami częstochowian uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu. Modlitwie przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak, a błogosławieństwa apelowego udzielił Prymas Polski kardynał Józef Glemp.