Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    W pierwszą niedzielę kwietnia przeżywaliśmy nasz kolejny comiesięczny dzień skupienia. Tym razem poprowadził go dla nas o. dr Jerzy Kielech OSPPE, który jest wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Paulinów w Krakowie, a do niedawna pełnił funkcję definitora generalnego odpowiedzialnego za formację w zakonie. Ojciec Jerzy w swoich rozważaniach ukazywał nam zagrożenia, na jakie wystawia nas świat, na to wszystko, co może nam zasłonić Boga i zaabsorbować tak, że przesłoni jego samego. Czerpiąc ze swego doświadczenia odpowiedzialnego za przygotowanie i formację braci i ojców, wskazywał nam również jak na drodze do kapłaństwa wzrastać w szczerej i zażyłej relacji z Bogiem. Nasz dzień skupienia zakończył się niedzielnymi nieszporami.

Konferencja o. Jerzego Kielecha.

Msza św. sprawowana przez o. Jerzego Kielecha w kaplicy Zesłania Ducha Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.