Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    W pierwszą niedzielę kwietnia przeżywaliśmy nasz kolejny comiesięczny dzień skupienia. Tym razem poprowadził go dla nas o. dr Jerzy Kielech OSPPE, który jest wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Paulinów w Krakowie, a do niedawna pełnił funkcję definitora generalnego odpowiedzialnego za formację w zakonie. Ojciec Jerzy w swoich rozważaniach ukazywał nam zagrożenia, na jakie wystawia nas świat, na to wszystko, co może nam zasłonić Boga i zaabsorbować tak, że przesłoni jego samego. Czerpiąc ze swego doświadczenia odpowiedzialnego za przygotowanie i formację braci i ojców, wskazywał nam również jak na drodze do kapłaństwa wzrastać w szczerej i zażyłej relacji z Bogiem. Nasz dzień skupienia zakończył się niedzielnymi nieszporami.

Konferencja o. Jerzego Kielecha.

Msza św. sprawowana przez o. Jerzego Kielecha w kaplicy Zesłania Ducha Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.