Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    W pierwszą niedzielę kwietnia przeżywaliśmy nasz kolejny comiesięczny dzień skupienia. Tym razem poprowadził go dla nas o. dr Jerzy Kielech OSPPE, który jest wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Paulinów w Krakowie, a do niedawna pełnił funkcję definitora generalnego odpowiedzialnego za formację w zakonie. Ojciec Jerzy w swoich rozważaniach ukazywał nam zagrożenia, na jakie wystawia nas świat, na to wszystko, co może nam zasłonić Boga i zaabsorbować tak, że przesłoni jego samego. Czerpiąc ze swego doświadczenia odpowiedzialnego za przygotowanie i formację braci i ojców, wskazywał nam również jak na drodze do kapłaństwa wzrastać w szczerej i zażyłej relacji z Bogiem. Nasz dzień skupienia zakończył się niedzielnymi nieszporami.

Konferencja o. Jerzego Kielecha.

Msza św. sprawowana przez o. Jerzego Kielecha w kaplicy Zesłania Ducha Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.