Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    W święto św. Andrzeja Apostoła, 30. listopada ubiegłego roku, Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił swoją drugą encyklikę: o nadziei chrześcijańskiej  Spe salvi. Jak każde dzieło obecnego papieża, tak również ta encyklika zawiera ogromne bogactwo treści i myśli. By przybliżyć nam nieco głębię i wymowę tego papieskiego pisma, Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie oddział w Częstochowie zorganizowało sympozjum pod hasłem: Prawdziwe oblicze chrześcijańskiej nadziei. Spotkanie, które odbyło się 5. kwietnia w auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, rozpoczęło słowo wprowadzenia arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka, a następnie zaprezentowane zostały referaty teologów z naszej archidiecezji:

- W nadziei jesteśmy zbawieni – ks. prof. dr hab. Antoni Tronina,

- Eschatologiczny wymiar chrześcijańskiej nadziei – ks. dr Jerzy Bielecki,

- Modlitwa, jako szkoła nadziei – ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański.


Powitanie uczestników sympozjum przez księdza rektora Włodzimierza Kowalika.

Wprowadzenie w tematykę spotkania - ks. dr Jerzy Bielecki, przewodniczący częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.

Słowo wstępne i powitanie zgromadzonych przez arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.

Uczestnicy sympozjum zgromadzeni na auli Jana Pawła II.

Prelegenci: ks. dr Jerzy Bielecki, ks. prof. dr hab. Antoni Tronina
i ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański oraz prowadzący sympozjum ks. dr Teofil Siudy.