Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    W święto św. Andrzeja Apostoła, 30. listopada ubiegłego roku, Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił swoją drugą encyklikę: o nadziei chrześcijańskiej  Spe salvi. Jak każde dzieło obecnego papieża, tak również ta encyklika zawiera ogromne bogactwo treści i myśli. By przybliżyć nam nieco głębię i wymowę tego papieskiego pisma, Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie oddział w Częstochowie zorganizowało sympozjum pod hasłem: Prawdziwe oblicze chrześcijańskiej nadziei. Spotkanie, które odbyło się 5. kwietnia w auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, rozpoczęło słowo wprowadzenia arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka, a następnie zaprezentowane zostały referaty teologów z naszej archidiecezji:

- W nadziei jesteśmy zbawieni – ks. prof. dr hab. Antoni Tronina,

- Eschatologiczny wymiar chrześcijańskiej nadziei – ks. dr Jerzy Bielecki,

- Modlitwa, jako szkoła nadziei – ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański.


Powitanie uczestników sympozjum przez księdza rektora Włodzimierza Kowalika.

Wprowadzenie w tematykę spotkania - ks. dr Jerzy Bielecki, przewodniczący częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.

Słowo wstępne i powitanie zgromadzonych przez arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.

Uczestnicy sympozjum zgromadzeni na auli Jana Pawła II.

Prelegenci: ks. dr Jerzy Bielecki, ks. prof. dr hab. Antoni Tronina
i ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański oraz prowadzący sympozjum ks. dr Teofil Siudy.