Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Od kilku już lat Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej organizuje dzień skupienia dla Liturgicznej Służby Ołtarza. Ministranci i lektorzy mają okazję zobaczyć od środka, jak wygląda życie wspólnoty seminaryjnej. W tym roku spotkanie miało miejsce dzień przed Niedzielą Dobrego Pasterza, tj. 11-12 kwietnia. Podczas dnia skupienia uczestnicy mogli m.in. rozegrać mecz piłki nożnej i siatkówki z reprezentacją kleryków, zwiedzić budynek seminarium, ale przede wszystkim był to czas na modlitwę i refleksję, adorację Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź. W sobotę, na zakończenia dnia skupienia, nasi goście uczestniczyli w uroczystej Mszy św., którą w kościele seminaryjnym sprawował ksiądz rektor Włodzimierz Kowalik w koncelebrze ojca duchownego, ks. Remigusza Loty, prefekta alumnów ks. Jacka Zielińskiego i księży neoprezbiterów. Co roku bowiem neoprezbiterzy przybywają do seminarium, aby uczcić pierwszą rocznicę swoich święceń. Na tę szczególną Eucharystię przybyli również rodzice księży neoprezbiterów, by wspierać ich swoją modlitwą.
Spotkanie uczestników z ceremoniarzami.
Uczestnicy na wspólnej modlitwie w kościele seminaryjnym.
Konferencja ks. prefekta Jacka Zielińskiego.
Goście na wspólnej modlitwie apelowej wraz ze wspólnotą seminaryjną.
Zajęcia sportowe na boisku seminaryjnym.
Mecz piłki siatkowej pomiędzy drużynami lektorów i ministrantów oraz kleryków.
Uroczysta Msza św. sprawowana w koncelebrze księży neoprezbiterów
pod przewodnictwem ks. rektora Włodzimierza Kowalika.
Podziękowania ks. Mariusza Nabiałka.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników dnia skupienia z organizatorami.