Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Niedziela Dobrego Pasterza dla Kościoła katolickiego jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania do kapłaństwa oraz życia konsekrowanego. Modlimy się wspólnie
w naszych świątyniach, aby Bóg wybrał kogoś spośród nas do swojej służby. Wielu wiernych modli się o powołania indywidualnie, częstokroć ofiarowując w tej intencji swoje wyrzeczenia i cierpienia. Każdy człowiek powołany do kapłaństwa lub życia konsekrowanego wiele zawdzięcza tym cichym modlitwom i ofiarom, dziękując Bogu za swoich duchowych dobroczyńców. Wśród osób wspierających powołanych należy wymienić również tych, którzy poprzez dary materialne wspierają  domy, w których kształcą się powołani. Jednym i drugim należy się głęboka wdzięczność. Przełożeni i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej pamiętają o nich w częstej modlitwie, a w pierwsza sobotę każdego miesiąca modląc się za nich we wspólnotowej Eucharystii.
    W tym roku Niedziela Dobrego Pasterza, przypadająca 13 kwietnia, miała szczególny charakter – stała się niedzielą powołań: klerycy udali się do parafii Częstochowy, aby wraz z wiernymi modlić się o święte powołania. Był to czas podziękowań dla wspólnot za ich modlitwę i troskę o nasze seminarium, a także sposobność do dawania świadectwa  o swej wierze i swoim powołaniu. Spotykaliśmy się również z grupami działającymi przy parafiach: służbą liturgiczną, oazą, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Ukazywaliśmy drogę naszego powołania oraz uwrażliwialiśmy na głos Chrystusa, który szuka współpracowników najczęściej wśród młodych ludzi zaangażowanych w życie religijne parafii. Starszych prosiliśmy o modlitwę w intencji nowych powołań oraz tych, którzy już formują się w naszym seminarium. Naszym spotkaniom towarzyszyło życzliwe przyjęcie przez duszpasterzy, siostry posługujące w parafiach oraz przez parafian. Ufamy, że Chrystus powoła wielu robotników na swoje żniwo, którzy pójdą za Nim z radością i miłością.