Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Niedziela Dobrego Pasterza dla Kościoła katolickiego jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania do kapłaństwa oraz życia konsekrowanego. Modlimy się wspólnie
w naszych świątyniach, aby Bóg wybrał kogoś spośród nas do swojej służby. Wielu wiernych modli się o powołania indywidualnie, częstokroć ofiarowując w tej intencji swoje wyrzeczenia i cierpienia. Każdy człowiek powołany do kapłaństwa lub życia konsekrowanego wiele zawdzięcza tym cichym modlitwom i ofiarom, dziękując Bogu za swoich duchowych dobroczyńców. Wśród osób wspierających powołanych należy wymienić również tych, którzy poprzez dary materialne wspierają  domy, w których kształcą się powołani. Jednym i drugim należy się głęboka wdzięczność. Przełożeni i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej pamiętają o nich w częstej modlitwie, a w pierwsza sobotę każdego miesiąca modląc się za nich we wspólnotowej Eucharystii.
    W tym roku Niedziela Dobrego Pasterza, przypadająca 13 kwietnia, miała szczególny charakter – stała się niedzielą powołań: klerycy udali się do parafii Częstochowy, aby wraz z wiernymi modlić się o święte powołania. Był to czas podziękowań dla wspólnot za ich modlitwę i troskę o nasze seminarium, a także sposobność do dawania świadectwa  o swej wierze i swoim powołaniu. Spotykaliśmy się również z grupami działającymi przy parafiach: służbą liturgiczną, oazą, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Ukazywaliśmy drogę naszego powołania oraz uwrażliwialiśmy na głos Chrystusa, który szuka współpracowników najczęściej wśród młodych ludzi zaangażowanych w życie religijne parafii. Starszych prosiliśmy o modlitwę w intencji nowych powołań oraz tych, którzy już formują się w naszym seminarium. Naszym spotkaniom towarzyszyło życzliwe przyjęcie przez duszpasterzy, siostry posługujące w parafiach oraz przez parafian. Ufamy, że Chrystus powoła wielu robotników na swoje żniwo, którzy pójdą za Nim z radością i miłością.