Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Raz do roku w naszym seminarium spotykają się rodzice alumnów każdego rocznika. Jest to okazja do odwiedzenia miejsca, gdzie odbywa się formacja do kapłaństwa ich synów i spotkania się z osobami odpowiedzialnymi za ich formację. Niewątpliwie jest to także sposobność do poznania się nawzajem rodzin kleryków. Rodziny są pierwszym środowiskiem, w którym odbywa się wychowanie młodego człowieka i rozwój jego powołania. Takie spotkania mają zatem służyć pogłębieniu świadomości rodziców i rodzin, jak ważna jest ich rola i jak wielka odpowiedzialność. W dniach 19 – 20 kwietnia gościliśmy rodziców alumnów I. roku. Było to dla nich pierwsze takie spotkanie. Jak zawsze czas dnia skupienia był wypełniony modlitwą i konferencjami księdza rektora i ojca duchownego. Nasi goście wraz ze swymi synami uczestniczyli także w modlitwie apelowej na Jasnej Górze, nabożeństwie różańcowym i adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy seminaryjnej. Zakończeniem dnia skupienia była niedzielna Msza św. i wspólny obiad. Goście naszych najmłodszych braci, pełni jak najbardziej pozytywnych wrażeń, oczekują już z niecierpliwością przyszłorocznego spotkania.

Na wspólnej modlitwie w kaplicy.

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Pamiątkowe zdjęcie rodziców i alumnów roku I.