Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Raz do roku w naszym seminarium spotykają się rodzice alumnów każdego rocznika. Jest to okazja do odwiedzenia miejsca, gdzie odbywa się formacja do kapłaństwa ich synów i spotkania się z osobami odpowiedzialnymi za ich formację. Niewątpliwie jest to także sposobność do poznania się nawzajem rodzin kleryków. Rodziny są pierwszym środowiskiem, w którym odbywa się wychowanie młodego człowieka i rozwój jego powołania. Takie spotkania mają zatem służyć pogłębieniu świadomości rodziców i rodzin, jak ważna jest ich rola i jak wielka odpowiedzialność. W dniach 19 – 20 kwietnia gościliśmy rodziców alumnów I. roku. Było to dla nich pierwsze takie spotkanie. Jak zawsze czas dnia skupienia był wypełniony modlitwą i konferencjami księdza rektora i ojca duchownego. Nasi goście wraz ze swymi synami uczestniczyli także w modlitwie apelowej na Jasnej Górze, nabożeństwie różańcowym i adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy seminaryjnej. Zakończeniem dnia skupienia była niedzielna Msza św. i wspólny obiad. Goście naszych najmłodszych braci, pełni jak najbardziej pozytywnych wrażeń, oczekują już z niecierpliwością przyszłorocznego spotkania.

Na wspólnej modlitwie w kaplicy.

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Pamiątkowe zdjęcie rodziców i alumnów roku I.