Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Raz do roku w naszym seminarium spotykają się rodzice alumnów każdego rocznika. Jest to okazja do odwiedzenia miejsca, gdzie odbywa się formacja do kapłaństwa ich synów i spotkania się z osobami odpowiedzialnymi za ich formację. Niewątpliwie jest to także sposobność do poznania się nawzajem rodzin kleryków. Rodziny są pierwszym środowiskiem, w którym odbywa się wychowanie młodego człowieka i rozwój jego powołania. Takie spotkania mają zatem służyć pogłębieniu świadomości rodziców i rodzin, jak ważna jest ich rola i jak wielka odpowiedzialność. W dniach 19 – 20 kwietnia gościliśmy rodziców alumnów I. roku. Było to dla nich pierwsze takie spotkanie. Jak zawsze czas dnia skupienia był wypełniony modlitwą i konferencjami księdza rektora i ojca duchownego. Nasi goście wraz ze swymi synami uczestniczyli także w modlitwie apelowej na Jasnej Górze, nabożeństwie różańcowym i adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy seminaryjnej. Zakończeniem dnia skupienia była niedzielna Msza św. i wspólny obiad. Goście naszych najmłodszych braci, pełni jak najbardziej pozytywnych wrażeń, oczekują już z niecierpliwością przyszłorocznego spotkania.

Na wspólnej modlitwie w kaplicy.

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Pamiątkowe zdjęcie rodziców i alumnów roku I.