Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest organizatorem XII. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Odbywa się on od pod patronatem Prymasa Polski, a jego celem jest zachęta młodych do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z niego Księgi Życia. W tegorocznych „zmaganiach biblijnych” wzięło udział ok. 20 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem jego treścią uczyniono Pięcioksiąg Mojżeszowy (księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb i Powtórzonego Prawa). Do konkursu przystąpiły 1003 szkoły z 37 diecezji. Etap szkolny wyłonił po 3 uczniów, którzy w dniu 18. kwietnia przystąpili do finału etapu diecezjalnego, składającego się z części pisemnej i ustnej. Finał tego etapu odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Nasze seminarium już od wielu lat towarzyszy i wspiera młodych z naszej archidiecezji w pogłębianiu wiedzy o Piśmie Świętym.

 
Powitanie uczestników i ich opiekunów przez księdza rektora Włodzimierza Kowalika.

Gość honorowy – arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak


.

Komisja konkursowa.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w auli im. Jana Pawła II.