Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    W dniach 25-27 kwietnia, odbyła się 72. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę. Uczestniczyli w niej nie tylko studenci, ale również duszpasterze akademiccy oraz profesorowie, dziekani, rektorzy i przedstawiciele senatów praktycznie wszystkich polskich uczelni - w sumie ok. 7 tys. osób. Świat akademicki wraz z działającymi na uczelniach Duszpasterstwami Akademickimi przybył do Sanktuarium Narodu, by przez udział w Mszach świętych, nabożeństwach, spotkaniach, konferencjach i wykładach formować swoją postawę i świadomość chrześcijańską oraz ubogacać się intelektualnie i duchowo, pogłębiając swoją wiarę i żywą obecność w Kościele. Nasze seminarium już po raz szósty aktywnie włączyło się w pielgrzymkę świata akademickiego. W Auli im. Jana Pawła II, w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, odbyło się spotkanie kadry akademickiej. Wykład dla profesorów zatytułowany „Sprawa Galileusza”, wygłosił Ks. Adam Adamski z Duszpasterstwa Akademickiego w Poznaniu.


Goście w hallu seminaryjnym.

Wykład  ks. Adama Adamskiego.

Uczestnicy w auli seminaryjnej.

Ksiądz rektor Włodzimierz Kowalik wraz z biskupem Markiem Jędraszewskim
– delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

Dostojni goście przed wejściem do naszego seminarium.