Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    W dniach 25-27 kwietnia, odbyła się 72. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę. Uczestniczyli w niej nie tylko studenci, ale również duszpasterze akademiccy oraz profesorowie, dziekani, rektorzy i przedstawiciele senatów praktycznie wszystkich polskich uczelni - w sumie ok. 7 tys. osób. Świat akademicki wraz z działającymi na uczelniach Duszpasterstwami Akademickimi przybył do Sanktuarium Narodu, by przez udział w Mszach świętych, nabożeństwach, spotkaniach, konferencjach i wykładach formować swoją postawę i świadomość chrześcijańską oraz ubogacać się intelektualnie i duchowo, pogłębiając swoją wiarę i żywą obecność w Kościele. Nasze seminarium już po raz szósty aktywnie włączyło się w pielgrzymkę świata akademickiego. W Auli im. Jana Pawła II, w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, odbyło się spotkanie kadry akademickiej. Wykład dla profesorów zatytułowany „Sprawa Galileusza”, wygłosił Ks. Adam Adamski z Duszpasterstwa Akademickiego w Poznaniu.


Goście w hallu seminaryjnym.

Wykład  ks. Adama Adamskiego.

Uczestnicy w auli seminaryjnej.

Ksiądz rektor Włodzimierz Kowalik wraz z biskupem Markiem Jędraszewskim
– delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

Dostojni goście przed wejściem do naszego seminarium.