Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    W dniach 25-27 kwietnia, odbyła się 72. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę. Uczestniczyli w niej nie tylko studenci, ale również duszpasterze akademiccy oraz profesorowie, dziekani, rektorzy i przedstawiciele senatów praktycznie wszystkich polskich uczelni - w sumie ok. 7 tys. osób. Świat akademicki wraz z działającymi na uczelniach Duszpasterstwami Akademickimi przybył do Sanktuarium Narodu, by przez udział w Mszach świętych, nabożeństwach, spotkaniach, konferencjach i wykładach formować swoją postawę i świadomość chrześcijańską oraz ubogacać się intelektualnie i duchowo, pogłębiając swoją wiarę i żywą obecność w Kościele. Nasze seminarium już po raz szósty aktywnie włączyło się w pielgrzymkę świata akademickiego. W Auli im. Jana Pawła II, w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, odbyło się spotkanie kadry akademickiej. Wykład dla profesorów zatytułowany „Sprawa Galileusza”, wygłosił Ks. Adam Adamski z Duszpasterstwa Akademickiego w Poznaniu.


Goście w hallu seminaryjnym.

Wykład  ks. Adama Adamskiego.

Uczestnicy w auli seminaryjnej.

Ksiądz rektor Włodzimierz Kowalik wraz z biskupem Markiem Jędraszewskim
– delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

Dostojni goście przed wejściem do naszego seminarium.