Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Przez trzy dni, od 24. do 26. kwietnia, nasze seminarium gościło szczególne grono – członków i kandydatów Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (Bożogrobców). W tych dniach odbywał się bowiem w Częstochowie zjazd członków Zakonu i obrzęd Inwestytury, czyli przyjęcia nowych członków. Spotkanie rozpoczęło się w czwartek, ale główne zewnętrzne uroczystości miały miejsce w piątek i sobotę. W piątek seminaryjna aula im. Jana Pawła II była miejscem spotkania i wykładów dla naszych gości. Wieczorem członkowie Zakonu zgromadzili się w kościele seminaryjnym na modlitewnym czuwaniu, które poprzedziła procesja z relikwiami Krzyża świętego. Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Jan Wątroba w obecności biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej Piotra Skuchy i Zwierzchnika Zakonu w Polsce pana profesora Jerzego Andrzeja Wojtczaka - Szyszkowskiego. W sobotę, w kościele św. Wojciecha, odbyły się centralne uroczystości Inwestytury. W czasie Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp. Piotra Skuchy w koncelebrze 35 prezbiterów, do Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie zostało przyjętych 6 kapłanów, 12 kawalerów i 3 damy. Podczas obrzędu, nawiązującego do średniowiecznego zwyczaju pasowania na rycerza, nowi członkowie otrzymali stroje i dystynktoria zakonne. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy Inwestytury spotkali się ponownie w naszym seminarium na uroczystym obiedzie, kończącym trzydniowe spotkanie.

 

Konferencja uczestników Inwestytury w auli seminaryjnej

Procesja z relikwiami Krzyża Świętego pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby
i z udziałem biskupa Piotra Skuchy.
 
Kandydaci do Zakonu w uroczystej procesji.

Złożenie przyrzeczeń przez kandydatów wstępujących do Zakonu.

Koncert muzyki klasycznej dla uczestników spotkania.