Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Dobiegł końca 18. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, którego organizatorem jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie. Odbywał się w naszym mieście w dniach 1-6 maja. Festiwal ten od lat jest kulturalną wizytówką Częstochowy, a zarazem największym projektem prezentującym muzykę różnych religii i kultur w naszym kraju. W częstochowskich świątyniach i salach koncertowych zabrzmiała muzyka trzech największych religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Dla częstochowian i licznie przybywających turystów i pielgrzymów przygotowano koncerty z udziałem artystów z kilkunastu krajów świata. Tradycyjnie już od kilku lat nasze Wyższe Seminarium Duchowne włącza się w tą inicjatywę, przez udostępnienie naszego kościoła seminaryjnego, którego niepowtarzalny nastrój, jak podkreślają sami organizatorzy, wspaniale koresponduje z muzyką w nim rozbrzmiewającą. W tym roku w naszym kościele odbyły się dwa koncerty: W piątek, 2. maja, „Morphing Vienna Chamber Orchestra” z Austrii wykonała utwory muzyczne Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zaś w sobotę, 3. maja, miał miejsce Koncert Muzyki Polskiej i Brytyjskiej, podczas którego nastąpiło wręczenie nagród w Międzynarodowym Konkursie Młodych Kompozytorów „Musica Sacra”. W obu tych wydarzeniach uczestniczyli licznie melomani, zapełniając niemal wszystkie miejsca w naszym kościele seminaryjnym, by wsłuchiwać się we wspaniałą muzykę wykonywaną z wielką pasją przez artystów światowej sławy.
Koncert muzyki Wolfganga Amadeusz Mozarta – występ Talii Or.
Koncert muzyki polskiej i brytyjskiej.
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis.

Koncert Laureatów Międzynarodowego Konkursu Młodych Kompozytorów Musica Sacra.