Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    Dobiegł końca 18. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, którego organizatorem jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie. Odbywał się w naszym mieście w dniach 1-6 maja. Festiwal ten od lat jest kulturalną wizytówką Częstochowy, a zarazem największym projektem prezentującym muzykę różnych religii i kultur w naszym kraju. W częstochowskich świątyniach i salach koncertowych zabrzmiała muzyka trzech największych religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Dla częstochowian i licznie przybywających turystów i pielgrzymów przygotowano koncerty z udziałem artystów z kilkunastu krajów świata. Tradycyjnie już od kilku lat nasze Wyższe Seminarium Duchowne włącza się w tą inicjatywę, przez udostępnienie naszego kościoła seminaryjnego, którego niepowtarzalny nastrój, jak podkreślają sami organizatorzy, wspaniale koresponduje z muzyką w nim rozbrzmiewającą. W tym roku w naszym kościele odbyły się dwa koncerty: W piątek, 2. maja, „Morphing Vienna Chamber Orchestra” z Austrii wykonała utwory muzyczne Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zaś w sobotę, 3. maja, miał miejsce Koncert Muzyki Polskiej i Brytyjskiej, podczas którego nastąpiło wręczenie nagród w Międzynarodowym Konkursie Młodych Kompozytorów „Musica Sacra”. W obu tych wydarzeniach uczestniczyli licznie melomani, zapełniając niemal wszystkie miejsca w naszym kościele seminaryjnym, by wsłuchiwać się we wspaniałą muzykę wykonywaną z wielką pasją przez artystów światowej sławy.
Koncert muzyki Wolfganga Amadeusz Mozarta – występ Talii Or.
Koncert muzyki polskiej i brytyjskiej.
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis.

Koncert Laureatów Międzynarodowego Konkursu Młodych Kompozytorów Musica Sacra.