Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    W dniu 3. maja, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej wraz z Księżmi Przełożonymi i Profesorami uczestniczyła w uroczystej Eucharystii sprawowanej na Szczycie Jasnogórskim, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity przemyskiego Józefa Michalika - Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jak co roku, Słowo pasterskie do licznych rzesz pielgrzymów z całej Polski wygłosił kardynał Józef Glemp - Prymas Polski.

Ksiądz rektor Włodzimierz Kowalik w procesji wejścia.
Szczyt Jasnogórski – homilia kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski.

 

    Wieczorem, tradycyjnie już, nasza wspólnota ponownie zgromadziła się na Jasnej Górze,  by w uroczystość głównej Patronki naszej archidiecezji, a zarazem naszego seminarium, uczestniczyć we Mszy św. w intencji Częstochowy, sprawowanej przez metropolitę - arcybiskupa Stanisława Nowaka.
 
Msza św. wieczorna na Szczycie Jasnogórskim
.
Klerycy na Szczycie Jasnogórskim.