Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    W dniu 3. maja, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej wraz z Księżmi Przełożonymi i Profesorami uczestniczyła w uroczystej Eucharystii sprawowanej na Szczycie Jasnogórskim, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity przemyskiego Józefa Michalika - Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jak co roku, Słowo pasterskie do licznych rzesz pielgrzymów z całej Polski wygłosił kardynał Józef Glemp - Prymas Polski.

Ksiądz rektor Włodzimierz Kowalik w procesji wejścia.
Szczyt Jasnogórski – homilia kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski.

 

    Wieczorem, tradycyjnie już, nasza wspólnota ponownie zgromadziła się na Jasnej Górze,  by w uroczystość głównej Patronki naszej archidiecezji, a zarazem naszego seminarium, uczestniczyć we Mszy św. w intencji Częstochowy, sprawowanej przez metropolitę - arcybiskupa Stanisława Nowaka.
 
Msza św. wieczorna na Szczycie Jasnogórskim
.
Klerycy na Szczycie Jasnogórskim.