Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
    W czwartek, 1. maja, Kościół częstochowski wzbogacił się o jedenastu nowych diakonów. Święceń diakonatu alumnom V. roku udzielił arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Uroczystość święceń w tym roku miała miejsce w kościele parafialnym św. Tekli w Raczynie. W tym niezwykłym wydarzeniu, jakim były świecenia, licznie uczestniczyli bliscy i przyjaciele kandydatów oraz mieszkańcy parafii Raczyn. Miejsce, w którym nasi braci  przyjmowali święcenia jest szczególne, ponieważ w tej właśnie parafii przyszła na świat i przyjęła pierwsze sakramenty bł. Kanuta Chrobot, nazaretanka, a proboszczem był bł. Ludwik Roch Gietyngier – oboje będący męczennikami czasów II. Wojny Światowej. Naszym braciom diakonom serdecznie gratulujemy i życzymy im Bożego błogosławieństwa i obfitości łask w ich posłudze.
Wyznanie wiary alumnów przygotowujących się do święceń diakonatu w czasie uroczystej liturgii w kaplicy seminaryjnej.
 
Alumni swoje wyznanie wiary podpisali na ołtarzu.
 
Ponowienie woli przyjęcia święceń.
Kościół parafialny pw. św. Tekli w Raczynie.
Kandydaci do święceń diakonatu oczekujący na przyjazd arcybiskupa przed plebanią w Raczynie.
Procesja zmierzająca do kościoła.
Kandydaci do święceń diakonatu.
Alumni leżący na posadzce prezbiterium, w czasie śpiewu litanii do Wszystkich Świętych.
Obrzęd nałożenia rąk.
Modlitwa konsekracyjna.
Nowi diakoni przywdziali stuły i dalmatyki.
Diakoni w dalmatykach.
Obrzęd przekazania diakonom księgi Pisma Świętego.
Przekazanie znaku pokoju.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.

Diakoni Kościoła częstochowskiego.
Słowa podziękowania duktora roku V. – dk. Kamila Chudego.
Procesja na zakończenie Eucharystii.
Pamiątkowe zdjęcie nowo wyświęconych diakonów z arcybiskupem metropolitą częstochowskim Stanisławem Nowakiem i moderatorami seminarium. 
 
 
Święcenia diakonatu otrzymali:
 
Dk. Kamil CHUDY z parafii św. Tekli w Raczynie
Dk. Tomasz CHUDY z parafii Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie
Dk. Michał CICHOŃ z parafii św. Maksymiliana w Aleksandrii
Dk. Paweł CIELIBAŁA z parafii św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku
Dk. Łukasz KORCZAK z parafii NMP Królowej Polski w Zawierciu
Dk. Marcin KRĘCIWILK z parafii św. Jana Chrzciciela w Olsztynie
Dk. Damian KWIATKOWSKI z parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
      w Żarkach Mieście
Dk. Tomasz MUCHA z parafii św. Rocha w Radomsku
Dk. Krzysztof SAK z parafii św. Brata Alberta w Jastrzębiu Zdroju
      (archidiecezja katowicka)
Dk. Jarosław SOWA z parafii św. Piotra w Okowach w Białej k. Wielunia
Dk. Łukasz SZCZEPAŃCZYK z parafii św. Mikołaja w Niegowie