Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Celem sześcioletniej formacji seminaryjnej jest przygotowanie młodych ludzi, podejmujących Boże wezwanie, do przyjęcia święceń kapłańskich i pełnienia służby pasterskiej w Kościele Chrystusowym. Po kolejnych etapach przygotowania naukowego i duszpasterskiego, po kolejnych stopniach posług, przychodzi moment, gdy diakoni otrzymują święcenia w stopniu prezbitera.
    Nasi bracia przygotowywali się bezpośrednio do tego szczególnego momentu przez sześciodniowe rekolekcje, które prowadził dla nich ks. Bernard Kozłowski – ojciec duchowny rocznika. W przeddzień święceń, w piątkowy wieczór, wobec ks. prefekta Sławomira Zabraniaka, jako świadka urzędowego i wobec wspólnoty seminaryjnej, diakoni dokonali wyznania wiary, które składa się zawsze w ważnych momentach życia Kościoła i ponowili swoją wolę przyjęcia święceń.
    W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 10. maja, podczas Mszy św. pontyfikalnej sprawowanej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka, czternastu diakonów stało się kapłanami Chrystusa. Przez praktykowany od czasów apostolskich gest nałożenia rąk i modlitwę oraz namaszczenie dłoni Krzyżmem, zostali konsekrowani i oddani na wyłączną służbę Bogu i Jego ludowi, by przez posługę Słowa i sakramentów prowadzili Owczarnię Pańską ku zbawieniu. W tej szczególnej Eucharystii, którą nowi kapłani sprawowali po raz pierwszy w swoim życiu wraz z Pasterzem Kościoła częstochowskiego i księżmi przełożonymi w bazylice archikatedralnej, licznie uczestniczyli kapłani i siostry zakonne, ale przede wszystkim rodzice i najbliższa rodzina oraz przyjaciele i mieszkańcy parafii, z których pochodzą neoprezbiterzy. Było to niewątpliwie wydarzenie bardzo ważne dla naszej wspólnoty seminaryjnej, której celem jest przygotowanie każdego z nas do tego wydarzenia. Święcenia przyjmowali przecież nasi starsi koledzy i przyjaciele, wraz z którymi odbywaliśmy nasze przygotowanie do kapłaństwa i z którymi wspólnie kroczyliśmy drogą formacji.

Wyznanie wiary diakonów przygotowujących się do święceń prezbiteratu, w czasie uroczystej liturgii w kościele seminaryjnym.
Diakoni podpisujący swoje wyznanie wiary na ołtarzu. 
Ponowienie postanowienia przyjęcia święceń. 
Diakoni oczekujący na przybycie arcybiskupa w drzwiach archikatedry. 
Rozpoczęcie obrzędu świeceń kapłańskich. 
Diakoni leżący na posadzce prezbiterium w czasie śpiewu litanii do Wszystkich Świętych. 
Moment uniżenia się wobec Boga i daru, który otrzymuje się w sakramencie święceń.
Obrzęd nałożenia rąk. 
Modlitwa konsekracyjna. 
Nowi prezbiterzy przywdziali ornaty - strój kapłański. 
Neoprezbiterzy Kościoła częstochowskiego. 
Namaszczenie kapłańskich dłoni olejem Krzyżma św. 
Wierni licznie zgromadzeni w archikatedrze częstochowskiej, podczas święceń prezbiteratu. 
Neoprezbiterzy koncelebrują z arcybiskupem swoją pierwszą Mszę świętą. 

 

 

 
 

 


 
 

 

 
Podziękowania w imieniu neoprezbiterów wygłosił duktor roku VI - ks. Piotr Sokalski.
Pamiątkowe zdjęcie neoprezbiterów z arcybiskupem metropolitą częstochowskim Stanisławem Nowakiem i moderatorami seminarium.Z rąk Arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka, Metropolity Częstochowskiego, święcenia prezbiteratu przyjęli:

Ks. Konrad Jerzy CYGAN z parafii św. Józefa w Częstochowie
Ks. Michał JASKUŁA z parafii św. Idziego w Chotowie
Ks. Artur Jakub JURCZYK z parafii Przemienienia Pańskiego w Cielętnikach
Ks. Piotr Jarosław KACZMAREK z parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie
Ks. Paweł Cezary KOSTRZEWSKI z parafii św.  Jakuba w Krzepicach
Ks. Tomasz Piotr LASKOWSKI z parafii św. Józefa w Częstochowie
Ks. Grzegorz Adam PIEC z parafii św. Mikołaja w Chełmie
Ks. Piotr Przemysław PLACEK z parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach
Ks. Jakub Piotr RACZYŃSKI z parafii św. Michała Archanioła w Blachowni
Ks. Łukasz Marcin ROTENGRUBER z parafii NMP Fatimskiej w Kłobucku
Ks. Łukasz Jarosław SAKOWSKI z parafii św. Mikołaja w Wierzchlesie
Ks. Piotr SOKALSKI z parafii bł. Michała Kozala w Działoszynioe
Ks. Grzegorz STANULA z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Klęczanach
      (diecezja rzeszowska)
Ks. Grzegorz Krzysztof ŻYWIOŁEK z parafii św. Stanisława BM w Myszkowie